Vize za Filipine potrebne su državljanima Republike Srbije za ulazak na teritoriju ove države.

REQUIREMENTS FOR TEMPORARY VISITOR’S VISA
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE VIZE

01.01.2023.
1. One (1) copy of FA Form 2-A (application form);
Jedan (1) popunjen i potpisan primerak FA Form 2-A (formular zahteva za vizu)
2. Passport valid for at least six (6) months beyond the intended period of stay in the Philippines;
Pasoš sa rokom važenja od najmanje šest (6) duže od planiranog perioda boravka na
Filipinima
3. Certificate of Employment or proof of financial capability;
Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku (izdata na memorandumu firme, sa opisom pozicije
i prosekom zarade za poslednjih 6 meseci) ili dokaz o finansijskoj sposobnosti (potvrda iz
banke na engleskom jeziku na iznos sredstava koji pokriva najmanje 50 US dolara po
predviđenom danu boravka)
4. Original Police Clearance (with official English translation) issued by the Ministry of Interior;
Originalna potvrda policije iz kaznene evidencije o nekažnjavanju (sa zvaničnim prevodom na
engleski jezik od strane sudskog tumača), koja ne sme biti starija od 6 meseci
5. Photocopy of airline ticket (return ticket not later than fifty-nine (59) days from date of arrival
in the Philippines;
Fotokopija avio karte (povratna karta sa datumom povratka ne kasnijim od pedeset devet (59)
dana od datuma dolaska na Filipine)
6. Hotel Booking reservation;
Rezervacija hotelskog smeštaja za ceo period boravka na Filipinima ili pozivno – garantno
pismo osobe sa Filipina kojom se izričito potvrđuje da osoba koja poziva obezbeđuje smeštaj,
i koje mora biti overeno kod notara na Filipinima
7. Two (2) photographs taken in the last six (6) months;
Dve (2) fotografije ne starije od šest (6) meseci, formata 30 × 35 mm
8. If you are fully vaccinated, certificate of vaccination. If not, you will need to have a negative
antigen test with you when boarding the airplane, performed immediately before the travel;
Ako ste potpuno vakcinisani, potvrda o vakcinaciji. Ako niste, biće potrebno da prilikom
ukrcavanja u avion imate kod sebe negativan antigenski test urađen neposredno pre putovanja
Foreign spouses Visa
Viza za supružnike filipinskih državljana sa državljanstvom druge države
9. Proof of marriage (marriage certificate issued by the Philippine Statistics Authority, or
apostilled/authenticated in case of documents issued by a foreign government);
Dokaz o zaključenom braku (potvrda o braku izdata od strane Zavoda za statistiku Filipina,
ili apostilirana / legalizovana potvrda o braku izdata od strane druge države)
10. Report of Marriage, if married abroad and the applicant has no PSA copy yet;
Izveštaj o zaključenom braku, ako je brak sklopljen u inostranstvu i podnosilac još uvek ne
poseduje primerak potvrde o braku izdate od strane Zavoda za statistiku Filipina
11. Proof of Filipino citizenship of spouse (copy of PH passport);
Dokaz o filipinskom državljanstvu supružnika (kopija filipinskog pasoša)
12. Copy of passport and residence permit;
Kopija pasoša podnosioca zahteva i boravišna dozvola;
13. Copies of entry and exit stamps from the Philippine’s’ Bureau of Immigration;
Kopije ulaznog i izlaznog pečata Imigracionog biroa Filipina
It is necessary to deliver the complete required documentation for visa issuance via e-mail, as scanned
documents, within one e-mail message, to the following e-mail address: info@philippineconsulate.rs,
at least fifteen (15) working days before planned trip. After checking the submitted documentation and
determining its completeness and correctness, you will be invited to an appointment in the Consulate
which you need to attend in person and to bring the completed visa documentation in paper form with
you.
When submitting the visa documentation, a visa application processing fee of USD 40 is charged,
which is to be paid at the Consulate in cash. The visa will be issued within five (5) working days from
the date of submission of completed documentation to the Consulate at the appointed time and
payment of the said fee.
After the visa is issued, and before the actual trip, you need to register yourself on the website
https://etravel.gov.ph.
Kompletiranu dokumentaciju potrebnu za izdavanje vize neophodno je dostaviti elektronskom poštom
u skeniranom obliku, u jednom e-mail-u, najmanje petnaest (15) radnih dana pre planiranog
putovanja, na sledeću adresu: info@philippineconsulate.rs. Nakon provere dostavljene dokumentacije
i utvrđene njene kompletnosti i ispravnosti, biće Vam ponuđen termin u kom je potrebno da lično
dođete u konzulat i sa sobom ponesete kompletiranu dokumentaciju za vizu u papirnom obliku.
Prilikom predaje dokumentacije za vizu, naplaćuje se taksa za obradu zahteva za izdavanje vize u
iznosu od 40 USD dolara, koja se plaća u Konzulatu, u gotovini. Viza se izdaje u roku od pet (5)
radnih dana od dana predaje kompletirane dokumentacije u Konzulatu u zakazanom terminu i uplate
navedene takse.
Po izdavanju vize, a pre samog puta, potrebno je da se registrujete na web sajtu https://etravel.gov.

Taksa se uplaćuje u dolarima. Za turističku vizu je taksa 40$.

Turistička viza se dobija za 3 do 5 dana.

Comments are closed.